Menu Nhật Uy

an toàn

An toàn lao động Hội thảo An toàn và môi trường: Nhiều kinh nghiệm quý về ATVSLĐ để phát triển bền vững

(LĐXH)- Vừa qua, Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam tổ chức hội thảo có chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động (ATVS:Đ) để phát triển bền vững” năm 2017. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động ATVSLĐ” lần đầu tiên được tổ chức.…

read more