Menu Nhật Uy

Our Blog

Dột tôn sáng nhà xưởng

Hầu hết nhà xưởng đều được lắp tôn sáng để bổ sung anh sáng bên trong nhà xưởng nhằm tiết kiệm năng lượng. Lợi ích của việc lắp tôn sáng là rất lớn, tuy nhiên bên cạnh đó tôn sáng cũng gây ra rất nhiều phiền toái cho người sử dụng.

Về tính chất vật liệu, tôn sáng có tuổi thọ không cao. Đối với một só sản phẩm chất lượng thời gian trên 20 năm cũng bắt đầu giảm độ sáng, giòn dễ vỡ. Do đó người sử dụng cần có biện pháp thay thế.

Về mặt thiết kế thi công, tôn sáng rất dễ gây ra thấm dột cho nhà xưởng – kho tại vị trí liên kết giữa tôn thường và tôn sáng do sự khác nhau về vật liệu, biên dạng sóng tôn, cấu tạo vít liên kết…Khi xảy ra thấm dột cho nhà xưởng tại vị trí tôn sáng, thường rất khó khăn để nhận biết đâu là nguyên nhân gây ra dẫn đến xử lý nguyên nhân thấm dột không đúng. Và việc sửa chữa nhiều lần gây hư hại tôn sáng hoặc gây khó khăn cho việc tìm hiểu nguyên nhân thật sự ở các lần sửa chữa sau.


No Comments

Leave a Reply